(හෙළකුරු) HELAKURU On Desktop

ඔන්න ඉතින් ගොඩ කාලෙකට පස්සේ මන් ආව.ඔයගොල්ල්ලෝ දන්නවා නේද mobile එකෙන් සිංහලෙන් type කරනවා නම් ඒකට ඉතින් හෙළකුරු තමයි.නමුත් එක mobile එකට නේ තියෙන්නේ.

නැහැ ඔන්න දැන් එක Desktop එකටත් ඇවිත්.අපිට එක පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ Google Chrome Extension ක් විදිහට.දැන් ටික කාලයක් වෙනවා මේක desktop එකට හදුන්වලා දීල..භාෂා ලංකා ආයතනය තමයි මේක ඔයගොල්ලන්ට මෙච්චර කාලයක් හදුන්වල දුන්නේ.හැබැයි ඉතින් මේක Google Chrome Extension ක් නිසා Google Chrome එකේ typing වැඩ විතරයි පුළුවන්. අපි බලමු මේක ඉස්සරහට software ක් විදිහට අවොත් අපිට මුළුමනින්ම සිංහල type කරන්න පුළුවන් windows PC වල.දැනට මේක BETA version ක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ  කියන්නේ තවමත් වැඩිදියුණු කරගෙන යන මට්ටමේ.කොහොමහරි අපි mobile වලින් හෙළකුරු use කරලා සිංහල type කරපු එක අපිට දැන් desktop වලටත් පුළුවන් වුණු එක අලුත් දෙයක්.කොහොමහරි දැන් බලමුකෝ මේක ඔයාගේ Google Chrome Extension එක දාගන්න විදිහ.

Google Chrome settings වලට යන්න.

111.JPG

දැන් Extension වලට යන්න.ඔයගොල්ලන්ගේ Extension සේරම ඔතන පෙන්වයි.අපි දැන් අපිට ඕන කරන හෙළකුරු දාගන්න get more Extension click කරන්න.

2222.JPG

දැන් ඔයාගේ store එකේ ඔයා type කරන්න Helakuru කියල.දැන් enter කරන්න.

333

දැන් ඔතන තියෙන add to Chrome click කරලා ඔයාගේ Google ච්රෝමේ එකට add කරගන්න.ඊට පසුව chrome එකේ උඩින් මෙහෙම icon ක් පෙන්වයි.

4444.JPG

ඇත්තටම යාලුවනේ මේක ගොඩක් උවමනා වෙන්නේ windows අයට නෙමෙයි.Linux , Ubuntu , MAC යන operating systems භාවිතා කරන අයට.windows අපිට නම් ඉතින් ඕනෑතරම් software තියෙනවා.

240.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s